Certifikáty a informace

CERTIFIKÁTY REGISTRACE ČNB_10-2005 (PDF dokument zde)
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PDF dokument zde)
INFORMACE O POJIŠŤOVACÍM ZPROSTŘEDKOVATELI (PDF dok. zde)
..dle ust. §88 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění

V souladu s ust. §88, odst. 1 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění Vám sdělujeme následující informace:

1. Základní údaje o pojišťovacím zprostředkovateli (písm. a):

- obchodní firma: MaFiPo s.r.o., IČO :27362345, www.mafipo.cz
- sídlo: Říčany, Škroupova 891/19, PSČ 25101
- způsob činnosti: samostatný zprostředkovatel
- jednající prostřednictvím:
Petr Bartoš, jednatel (ve všech věcech), telefon: 602 365 260, mail: mafipo@mafipo.cz
Alena Bartošová, jednatel (ve všech věcech), telefon: 775 365 261, mail: mafipo@mafipo.cz
- další se zákazníkem jednající osoby:
- IČO:07632258 Asekuro s.r.o. - Ing. Jiří Ulč-jednatel
- IČO:27191249 Auto Gruber s.r.o. - Robert Gruber, Mandovec Jiří
- IČO:28503651 Auto Faltys s.r.o. - Faltys Pavel
- IČO:48697273 Bartoš Petr
- IČO:69786461 Hříbal Jan
- IČO:67377394 Hříbalová Pavla
- IČO:86581279 Jírů Jaroslava
- IČO:44798008 Omáčka Martin
- IČO:87352958 Prückner Jiří
- IČO:00944742 Smolík Marek
- IČO:47598255 Soukal Milan
- IČO:69528136 Straka Tomáš
- IČO:71505156 Vojtěch Miroslav
- IČO:88008908 Zachař Jiří
- IČO:10170952 Ing. Daniela Vlková
- Zam Alena Bartošová
- Zam Vilém Vlček
- Zam Kutáková Blanka
- Zam Bc. Jan Richter
- Zam Aneta Racková
- Zam Anežka Bartošová
- Zam Petr Bartoš
- Zam Blanka Šímová

2. Označení registru, ve kterém je pojišťovací zprostředkovatel zapsán (písm. b):
Registr pojišťovacích zprostředkovatelů vedený Českou národní bankou.

3. Postup vyřizování stížností (písm. c):
- zákazníci jsou oprávněni podat stížnost kterémukoli z jednatelů společnosti
- v případě požadavku na podání žaloby na pojišťovacího zprostředkovatele je nutné postupovat podle občanského soudního řádu
- v případě sporu v oblasti životního pojištění lze postupovat podle zákona č. 229/2002 Sb. (o finančním arbitrovi).(www.finarbitr.cz).
- spory lze řešit i mimosoudně prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz).
- zákaznici jsou oprávněni rovněž podat stížnost orgánu dohledu, tj. České národní bance (www.cnb.cz).
- zákaznici jsou oprávněni rovněž podat stížnost na kancelář ombudsmana ČAP (www.ombudsmancap.cz).

4. Jméno zastoupeného (písm. d):
V případě, kdy pojišťovací zprostředkovatel vystupuje jako makléř, je zastoupeným klient (zákazník).
V případě, kdy pojišťovací zprostředkovatel vystupuje jako agent, je zastoupeným příslušná pojišťovna.

5. Jména pojišťoven, pro které je pojišťovací zprostředkovatel oprávněn zprostředkovávat pojištění (písm. e):
- Allianz pojišťovna a.s.
- Axa pojišťovna a.s.
- Česká podnikatelská pojišťovna a.s.Vienna Insurance Group
- Generali Česká Pojišťovna a.s.
- ČSOB Pojišťovna a.s.,člen holdingu ČSOB
- HALALI, všeobecná pojišťovna a.s.
- Hasičská vzájemná pojišťovna a.s.
- Kooperativa pojišťovna a.s.,Vienna Insurance Group
- Slavia pojišťovna a.s.
- Uniqa pojišťovna a.s.
- Colonnade Insurance S.A. organizační složka
- Inter Partner Assistance, organizační složka

6. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech pojišťovny (písm. f):
Společnost MaFiPo, s.r.o. prohlašuje, že nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu pojišťovny, se kterou má být pojištění sjednáno.

7. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech pojišťovacích zprostředkovatele (písm. g):
Společnost MaFiPo, s.r.o. prohlašuje, že žádná pojišťovna, se kterou má být pojištění sjednáno, nebo osoba ovládající danou pojišťovnu, nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu společnosti MaFiPo, s.r.o.

8. Informace o povaze odměny pojišťovacího zprostředkovatele poskytované mu zákazníkem (písm. h až j):
Zákazník nehradí odměnu pojišťovacímu zprostředkovateli. Odměnu pojišťovacímu zprostředkovateli hradí přímo pojišťovna, u které je pojištění sjednáno.