Certifikáty a informace

CERTIFIKÁTY REGISTRACE ČNB_10-2005 (PDF dokument zde)
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PDF dokument zde)
INFORMACE O POJIŠŤOVACÍM ZPROSTŘEDKOVATELI (PDF dok. zde)
..dle ust. §88 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění

V souladu s ust. §88, odst. 1 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění Vám sdělujeme následující informace:

1. Základní údaje o pojišťovacím zprostředkovateli (písm. a):

- obchodní firma: MaFiPo s.r.o., IČO :27362345, www.mafipo.cz
- sídlo: Říčany, Škroupova 891/19, PSČ 25101
- způsob činnosti: samostatný zprostředkovatel
- jednající prostřednictvím:
Petr Bartoš, jednatel (ve všech věcech), telefon: 602 365 260, mail: mafipo@mafipo.cz
Alena Bartošová, jednatel (ve všech věcech), telefon: 775 365 261, mail: mafipo@mafipo.cz
- další se zákazníkem jednající osoby:
- IČO: 07632258 Asekuro s.r.o. - Ing. Jiří Ulč-jednatel
- IČO:27191249 Auto Gruber s.r.o.-Jindřich Gruber, Robert Gruber,Mandovec Jiří
- IČO:28503651 Auto Faltys s.r.o.-Černý Tomáš, Němec Václav, Faltys Pavel
- IČO :Auto Vero s.r.o. Radek Melichar ,Miler Josef, Loskot Jakub
- IČO:48697273 Bartoš Petr
- IČO:03795837 Cars 21 s.r.o.
- IČO:03457036 Hálová Kristýna
- IČO:69786461 Hříbal Jan
- IČO:67377394 Hříbalová Pavla
- IČO:86581279 Jírů Jaroslava
- IČO:75436426 Kindlová Gabriela
- IČO:44844883 Kožmín Martin
- IČO:73820997:Kvasnica Petr
- IČO:75175371:Kvasnicová Lucie
- IČO:70704996:Melichar Radek
- IČO:49274406:Müller Jaroslav
- IČO:44798008:Omáčka Martin
- IČO:87352958:Prückner Jiří
- IČO:27430961:Servis Auto Opat s.r.o.
- IČO:00944742:Smolík Marek
- IČO:02230020:Smolíková Martina
- IČO:47598255:Soukal Milan
- IČO:69528136:Straka Tomáš
- IČO:88166244:Topinková Kristýna
- IČO:74277235:Trangoš Miroslav - zam Řánek Petr
- IČO:71505156:Vojtěch Miroslav
- IČO:88008908:Zachař Jiří
- Zam Anežka Bartošová
- Zam Vladimír Hofmann
- Zam Vilém Vlček
- Zam Kutáková Blanka

2. Označení registru, ve kterém je pojišťovací zprostředkovatel zapsán (písm. b):
Registr pojišťovacích zprostředkovatelů vedený Českou národní bankou.

3. Postup vyřizování stížností (písm. c):
- zákazníci jsou oprávněni podat stížnost kterémukoli z jednatelů společnosti
- v případě požadavku na podání žaloby na pojišťovacího zprostředkovatele je nutné postupovat podle občanského soudního řádu
- v případě sporu v oblasti životního pojištění lze postupovat podle zákona č. 229/2002 Sb. (o finančním arbitrovi).(www.finarbitr.cz).
- spory lze řešit i mimosoudně prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz).
- zákaznici jsou oprávněni rovněž podat stížnost orgánu dohledu, tj. České národní bance (www.cnb.cz).

4. Jméno zastoupeného (písm. d):
V případě, kdy pojišťovací zprostředkovatel vystupuje jako makléř, je zastoupeným klient (zákazník).
V případě, kdy pojišťovací zprostředkovatel vystupuje jako agent, je zastoupeným příslušná pojišťovna.

5. Jména pojišťoven, pro které je pojišťovací zprostředkovatel oprávněn zprostředkovávat pojištění (písm. e):
- Allianz pojišťovna a.s.
- Axa pojišťovna a.s.
- Česká podnikatelská pojišťovna a.s.Vienna Insurance Group
- Česká pojišťovna a.s.
- ČSOB Pojišťovna a.s.,člen holdingu ČSOB
- Generali Pojišťovna a.s.
- Hasičská vzájemná pojišťovna a.s.
- Kooperativa pojišťovna a.s.,Vienna Insurance Group
- Slavia pojišťovna a.s.
- Uniqa pojišťovna a.s.
- Colonnade Insurance S.A. organizační složka
- Inter Partner Assistance ,organizační složka

6. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech pojišťovny (písm. f):
Společnost MaFiPo, s.r.o. prohlašuje, že nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu pojišťovny, se kterou má být pojištění sjednáno.

7. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech pojišťovacích zprostředkovatele (písm. g):
Společnost MaFiPo, s.r.o. prohlašuje, že žádná pojišťovna, se kterou má být pojištění sjednáno, nebo osoba ovládající danou pojišťovnu, nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu společnosti MaFiPo, s.r.o.

8. Informace o povaze odměny pojišťovacího zprostředkovatele poskytované mu zákazníkem (písm. h až j):
Zákazník nehradí odměnu pojišťovacímu zprostředkovateli. Odměnu pojišťovacímu zprostředkovateli hradí přímo pojišťovna, u které je pojištění sjednáno.