Naše široká nabídka pojištění

Pojištění průmyslu

stavebně montážní – na škody a odpovědnost při stavbách – a to i v zahraničí, přerušení provozu, pojištění přepravy, pojištění zasilatelství

Pojištění podnikatelů

zejména pro malé a střední podnikatele

Pojištění odpovědnosti

obecná, specifická, povinná

Zemědělské pojištění

plodiny, zvířata, stavby a farmy, zemědělská technika

Pojištění majetku

rodinné a bytové domy, domácnosti, rekreační budovy, bytové i nebytové jednotky

Pojištění motorových vozidel

povinné ručení, havarijní pojištění, úrazové pojištění, pojištění skel, pojištění zavazadel, pojištění přepravovaného nákladu

Pojištění odpovědnosti za škody

obecné, náklady na léčení, profesní odpovědnost

Pojištění právní ochrany

motorová vozidla, řidiči motorových vozidel, soukromé osoby

Životní pojištění

kapitálové a investiční, důchodové, úvěrové, komerční zdravotní pojištění, soukromé životní pojištění hrazené zaměstnavatelem, skupinové

Pojištění na cesty

léčebné výlohy, úrazové pojištění, odpovědnost za škodu, ztráta nebo poškození zavazadel, přerušení nebo zrušení zájezdu, rizikové sportovní aktivity, pracovní cesty, skupinové cestovní pojištění

Pojištění úrazu a nemoci